Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

June 25 2015

June 20 2015

4369 e134 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamartinif16 martinif16

June 18 2015

1579 39de 500
1611 79b4
Reposted fromchocoway chocoway viaNoCinderella NoCinderella
3208 3de4 500
true.
0962 5707
Reposted fromcalifornia-love california-love
0977 cf18
Reposted fromcalifornia-love california-love
0980 76db
Reposted fromcalifornia-love california-love

June 16 2015

7395 3a66
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajustaperson justaperson
Reposted fromoll oll viaNoCinderella NoCinderella

May 23 2015

Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty.
— Haruki Murakami
Reposted fromnikotyna nikotyna viaszmaragdowykot szmaragdowykot
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.
— mark twain
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaNoCinderella NoCinderella
9796 c7c2
Reposted fromLukrecja Lukrecja viaHanJiMun HanJiMun
Przerażająca sprawa w byciu z kimś to to, że albo weźmiecie ślub, albo się rozstaniecie.
— o Boże
Masz do wyboru setki, może nawet tysiące słów. Użyj wszystkich, zanim powiesz komuś, że go kochasz. Bo od tej pory będzie cię miał jeśli nie w garści, to 
jak na dłoni. 
— Piotr Adamczyk
Reposted fromzenibyja zenibyja viawpuscmnie wpuscmnie
4185 736e
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl